İstifadə qaydaları

Bu İstifadə Şərtləri (bundan sonra 'Şərtlər') saytın ('biz', 'bizim', 'sayt') istifadəsi ilə əlaqədar qaydalanma şərtlərini təyin edir.

Sayta giriş edərək və ya saytda linklərə klikləyərək, bu Şərtləri qəbul etmiş sayılırsınız. Bu Şərtlər saytın istifadəsi və içindəki məlumatlara riayət etməyinizi tələb edir.

Məqsəd

Saytın əsas məqsədi məlumat vermək, məlumatlarımızı paylaşmaq və ən son yenilikləri, xidmətləri və məhsulları təqdim etməkdir.

Sayt, məlumatlara və təkliflərə tam doğrulukla və möhüm detallarla yaxınlığı təmin etmək üçün çalışır. Lakin, bilirsiniz ki, məlumatlarımızın tam və ya müəyyən bir zamanda güncəllənmiş olması mümkün deyil.

Mental Mülkiyyət Hüquqları

Saytın bütün mətn, grafik və digər məzmunları bizim mental mülkiyyət hüquqlarımızın obyekti olduğunu və lisenziyalı və ya lisenziyasız olmamağını qəbul edirsiniz.

  • saytın məlumatlarını yalnız şəxsi məqsədlərlə görntüləyin və yükləyin;
  • saytın ya da aviatoroyunu.world markasının əlcəllərinə zərər verən hər hansı hissələrini tərtib edin;
  • saytın məlumatlarını başqa məqsədlərlə çoğaltmaq, paylaşmaq və ya satmaq;
  • saytın mətin və grafik məzmununun bir hissəsini nəşr etmə.

Xitam

Bu İstifadə Şərtləri sizin və saytın tərəfdaşlığının məhdudiyyətlərini və zərərlərinizi təmin edir. Siz bu Şərtləri qəbul edirsiniz və saytın məlumat və xidmətlərindən istifadə edərkən bunlara riayət etməlisiniz.

Əgər bu Şərtlərə riayət etmədikdən sonra saytın xidmətlərindən faydalansanız, bunun zərər və məhdudiyyətlərlə bağlı olaraq cavabdehliyi sizə aid olacaq.